Installation Av Elbilsladdare

  • 7 495 SEK

Köper ni elbilsladdare och installation av oss så har ni möjlighet till 50% skatteavdrag på den totala summan tack vare grön teknik bidraget.     

Artikelnummer: Installation

Köper ni elbilsladdare och installation av oss så har ni möjlighet till 50% skatteavdrag på den totala summan tack vare grön teknik bidraget.     

GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR
-Du äger bostaden/byggnaden där laddboxen kommer att installeras. Alternativt har du ett godkännande från fastighetsägaren.

-Fastigheten där laddboxen ska installeras är korrekt ansluten till elnätet med tre faser och minst 20 A i huvudsäkring.

-I standardinstallationen ingår upp till 10 meters kabeldragning mellan elcentralen och laddboxens placering.

STANDARDINSTALLATION AV ELBILSLADDARE
1: Köparens el-central har plats och kapacitet för en personskyddsbrytare.

2: Installatörens körsträcka inte överstiger 30 km från Simrishamn

3: Det inte behövs borras fler än två (2) hål genom vägg och att det inte behövs mer kabel
än 10m.

4: Markarbete inte behövs – ingen kabeldragning i mark. Om kabeldragning i mark krävs står kund för nedgrävning av godkänt tomrör alternativt tilläggskostnad på löpande räkning eller efter separat ö.k.

5: Laddboxen kan väggmonteras.

6: I standardinstallationen ingår en personskyddsbrytare – 16A. 10 m kabel – 5x2,5 mm2 (vi drar alltid fram kabel för 3-fas även om boxen endast hanterar 1-fas).

7: Baserat på bilmodell och förutsättningar i fastigheten ges guidning för placering av sin laddbox.

8: Testning och driftsättning av produkten.

9: Vid behov hjälp vid uppkoppling av produkten till kunds WIFI accesspunkt samt att komma igång med molnlösning/app. Detta om laddboxprodukten stödjer WIFI uppkoppling.