Pax Passad 30 Badrumsfläkt

Pax Passad 30 är avsedd för förstärkning av luftflöde i självdragsventilerade bostäder. Den är anpassad för montage i våtutrymmen (WC/bad/dusch/ tvättstuga) i anslutning till ventilationskanaler med naturligt självdrag. För att undvika kallras vid montering i kanaler som saknar naturligt självdrag (t.ex. genom yttervägg), kan tillbehöret Pax Passad kallrasspjäll eftermonteras. Detta förutsatt att annat ventilationssystem sköter byggnadens grundventilationsflöde. OBS! Ett kallrasspjäll är direkt skadligt om fläkten monteras i ventilationskanal med naturligt självdrag.

Fläkten startar med hjälp av en närvarosensor (IR/ljus) vid rörelse eller hastig ljusförändring i rummet, eller när fuktnivån överstiger inställt värde. Fläktarna är av insticksmodell och passar för kanaldimensioner Ø100 - Ø140 mm. Vid större dimensioner används tillbehöret Pax Täckplatta. Fläktarna är enkla att montera och samtidigt lätta att rengöra. Kan monteras i valfri position dvs såväl i tak som på vägg. Elektrisk installation skall utföras av behörig installatör.

Artikelnummer: 9302366
Varumärke: Pax

1 249 SEK