Normkomponenter - Dvärgbrytare, Jordfelsbrytare, K

Automatsäkringar är en typ av säkring som automatiskt bryter strömmen vid överbelastning eller kortslutning. Jordfelsbrytare är en annan typ av säkring som automatiskt bryter strömmen vid jordfel, det är en viktig säkerhetsfunktion för att skydda mot elolyckor och brand. Kapslingar är ett skyddande skal som används för att skydda elektriska enheter och komponenter från skador eller föroreningar. De finns i olika material och utföranden beroende på användningen, som t.ex. plast eller metall. 

Normkomponenter som automatsäkringar, jordfelsbrytare och kapslingar är viktiga delar i ett elektriskt system som säkerställer säkerhet och korrekt funktion. Det är viktigt att välja rätt typ av normkomponenter och att installationen utförs av en behörig elektriker för att säkerställa säkerhet och korrekt funktion.